O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Skok po rekord” powstało z inicjatywy grupy organizatorów Memoriału Marka Petrusewicza z Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Juvenia” Wrocław i Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego. U podłoża jego powstania leży chęć wybudowania pomnika Marka Petrusewicza i upamiętnienia jego wyczynu jakim było pobicie przez niego, po raz pierwszy w Polsce, rekordu świata w pływaniu w 1953 r. Jednym z impulsów do jego powstania była wyprawa Witolda Wasilewskiego i Zbigniewa Dubiela w rodzinne strony Marka Petrusewicza (jej interesujący opis na stronie DOZP).

Założycielami Stowarzyszenia byli:

 1. Witold Wasilewski – pomysłodawca Memoriału Marka Petrusewicza – MKS Juvenia Wrocław, DOZP
 2. Bartłomiej Bogulski – MKS Juvenia Wrocław
 3. Zbigniew Dubiel – Prezes DOZP
 4. Andrzej Klarowicz – AZS AWF Wrocław
 5. Wojciech Piotrowski – MKS Juvenia Wrocław
 6. Adam Samuel – MKS Juvenia Wrocław
 7. Wiesław Seidel – WKS Śląsk Wrocław
 8. Janusz Świtecki – MKS Juvenia Wrocław, DOZP
 9. Grzegorz Widanka – MKS Juvenia Wrocław, DOZP

Podczas zebrania założycielskiego w dn. 11.05.2021 r. wybrane zostały następujące władze Stowarzyszenia:

Zarząd w składzie:

 1. Witold Wasilewski – Prezes
 2. Zbigniew Dubiel – Wiceprezes
 3. Janusz Świtecki – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w składzie:

 1. Adam Samuel – Przewodniczący
 2. Bartłomiej Bogulski – Członek Komisji

Osoby zainteresowane bliższym poznaniem celów Stowarzyszenia i jego założeń zapraszamy do zapoznania się ze Statutem Stowarzyszenia Skok po rekord

Celami statutowymi Stowarzyszenia są (§ 7 Statutu):

 • Popularyzowanie wiedzy o historii i aktualnych działaniach dolnośląskiego i wrocławskiego sportu ze szczególnym uwzględnieniem pływania;
 • Upamiętnienie dokonań dolnośląskich i wrocławskich pływaków.
 • Wzniesienie i odsłonięcie pomnika „Skok po rekord” upamiętniającego postać Marka Petrusewicza – pierwszego polskiego rekordzisty świata w pływaniu.
 • nauka, edukacja i wychowanie młodzieży poprzez kulturę fizyczną, sport i historię,
 • promocja kultury fizycznej, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uprawianie sportu,
 • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych,
 • opieka i pomoc dla byłych i obecnych sportowców, a szczególnie pływaków.